ประวัติตำรวจภูธรจังหวัดเลย

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในแอ่งสกลนคร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศ อากาศหนาวเย็น ทิศเหนือ ติดต่อกับแขวงไชยบุรีและแขวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองไหลกั้นพรมแดนระหว่างกัน ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลำภู ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่ทั้งหมด 11,424.612 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,140,382 ไร่

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย เดิมเรียกชื่อว่า กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย ตั้งอยู่ที่ 45 ถ.พิพัฒนมงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จว.เลย ทางการมีนโยบายที่จะแต่งตั้งสถานีตำรวจในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งขณะนั้นที่ดินของทางราชการไม่มี  ได้มีประชาชน ชาวบ้านแฮ่ โดยตระกูล “อิ่มเอิบ” (ข้างวัดศรีภูมิ) ถ.คีรีรัฐ  ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย เลย เป็นผู้บริจาคที่ดิน (ที่นา) ประมาณ 5 ไร่เศษให้กับทางราชการ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ เพื่อทางราชการจัดตั้งเป็นสถานีตำรวจ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ เรียกชื่อสมัยนั้นว่า “กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย” และมี  ร้อยตำรวจเอก สมบุญ อาขวาคม ผกก.ภ.จว.เลย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย “คนแรก” จากการจัดตั้ง กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยมา มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองกำกับการยศ ตั้งแต่ยศ ร.ต.อ.-พ.ต.อ. ทั้งสิ้น จำนวน ๓๔ คน (พ.ศ.๒๔๘๒ – ๒๕๓๗)  

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางการได้เปลี่ยนชื่อจากกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย มาเป็น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย มีหัวหน้ากองบังคับการเป็น รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดยมี พันตำรวจเอก ชาตรี รัตนศิริ ผบก.หน.ภ.จว.เลย ดำรงตำแหน่งคนแรกต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ทางการได้เปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับการหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดเลย มาเป็น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย โดยมี พลตำรวจตรี กฤษณ์ ศุภกิจจารักษ์ ผบก.ภ.จว.เลย คนแรก และ ปัจจุบันมี พลตำรวจตรีสุรชัย สังขพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย คนปัจจุบัน

การปกครอง และ กำลังพล

ตำรวจภูธรจังหวัดเลย

มีเขตการปกครอง ออกเป็น ๑ กองบังคับการ ๑ กองกำกับการสืบสวน

ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเลย มีทั้งสิ้น ๑,๔๔๙ คน

แยกเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๑,๐๐๗  คน ชั้นประทวน จำนวน ๔๔๒ คน

และตำรวจภูธรจังหวัดเลย ได้ย้ายสถานที่ทำงานจากถนนพิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จว.เลย มาอยู่เลขที่ 168 ถ.เลย-ด่านซ้าย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จว.เลย